Explore the LangOER collection of Open Educational Resources for languages

The project LangOER published a collection of open educational resources created by the teachers participating in the training sessions.

As many as 90 resources are available in the project’s main languages, namely Greek, Swedish, Latvian/Latgalian, Lithuanian and Polish. They range from memes, book trailers and practices to Ted-based lessons. They have open licenses and can be freely reused.

The materials are hosted on the LRE portal, Learning Resource Exchange for schools, a service provided by European Schoolnet.

Explore the collection here

Share This:

1 thought on “Explore the LangOER collection of Open Educational Resources for languages

  1. AvatarSolvita

    Projekta LangOER (pilnais nosaukums latviski „Valodas brīvi pieejamos izglītības resursos”) komanda ir publiskojusi 90 skolotāju izveidotos mācību līdzekļus (uzdevumus, testus, informatīvus materiālus), kas tapuši ar LangOER dalībnieku atbalstu un skolēnu iesaistīšanos. Mācību līdzekļi ir pieejami vairākās valodās un ir paredzēti dažādu valodu (piem., poļu, grieķu, lietuviešu, latviešu, latgaliešu), mācību priekšmetu un tematu apguvei.
    Materiāli ir interesanti un brīnišķīgi izmantojami mācību procesā!
    Ceru, ka šo resursu datu bāze rosinās skolotājus ne tikai izmantot tos savā pedagoģiskajā praksē, bet arī pašiem veidot interaktīvos mācību materiālus un dalīties ar tiem tīmeklī!

Leave a Reply